Viktoria og Engblommen

Blommehaven består af to huse - Engblommen og Viktoria med hver en børnehaveafdeling  og en vuggestueafdeling. Vi er 28 ansatte til at passe godt på børnene og udvikle dem og deres kompetencer.

 

I Viktoria er der:

Vuggestuen består af Fugleungerne og Bjørneungerne med 12 børn, 2 pædagoger og 1 medhjælper på hver stue.

Når vi har mange børn indskrevet, åbner vi vores ekstra stue, som hedder Kaninungerne

 

Børnehaven:

Er normeret til 42 børn fordelt på to stuer:

Børnene starter i børnehave, når de er ca 3 år og antallet af børn varierer derfor over året.

Abeungerne har de 3-årige børn. Der er 1 pædagog og 1 medhjælper tilknyttet.

Brumbasserne har de 4-årige. Der er 2 pædagoger og 2 medhjælpere tilknyttet.

Krudtuglerne er vores storebørnsgruppe, hvor de 5-årige er. Der er ca 15 børn i gruppen, og der er 1 pædagog og 1 medhjælper tilknyttet.

 

I Engblommen er der:

Vuggestuen består af Musehalerne og Kobjælderne,med 12 børn, 2 pædagoger og 1 medhjælper på hver stue.

Når vi har mange børn indskrevet, åbner vi vores ekstra stue, som hedder Rævehalerne.

 

Børnehaven:

Kattehalerne og Bjørnebærrene er vores børnehavegrupper, hvor børnene er blandet fra 3-5 årige. Der er 2 pædagoger og 1 medhjælper tilknyttet hver stue.