Blommehavens grundlæggende pædagogik

     Vi arbejder udfra dagtilbudsloven, de pædagogiske læreplaner samt Allerød kommunes Fælles Børne og læringssyn.

     Dette kan du se i et andet faneblad på hjemmesiden.

Det er Blommehavens mål:

  • At sikre et professionelt udviklings- og læringsmiljø med fokus på barnets udvikling, trivsel og deltagelse.

  • At styrke barnets alsidige personlighedsudvikling og selvværd igennem en anerkendende praksis med fokus på barnets ressourcer, relationer barn/barn, barn/voksen

  • At give børnene medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati

  • At skabe en rød tråd i børnenes liv og at dette sker i tæt samarbejde med forældrene.

  • At sikre alle de fine ord stemmer overens med det levede liv i Blommehaven.