Forældrebestyrelsens arbejde

 

 • Vi går ind i samarbejdet med en positiv indstilling og et anerkendende menneskesyn.

 • Vi laver opsøgende arbejde i forhold til forældregruppen, når der skal findes nye medlemmer til bestyrelsen. Vi sikrer os at alle er klar over, hvad der forventes og at det kræver en indsats at være med i forældrebestyrelsen.

 • Alle medlemmer er aktivt deltagende i møderne, som der er mødepligt til. Der er 4-5 møder årligt.

 • Vi er repræsentanter for alle børn og forældre i Blommehaven.

 • Vi har medindflydelse på vores børns dagligdag og er, i samarbejde med personalet, med til at lægge de overordnede principper for Blommehaven.

 • Vi bidrager med gode ideer og inspiration til diverse emner og problemstillinger.

 • Vi formulerer og skriver høringssvar.

 • Vi deltager i dialogmøder.

 • Vi er med til at sikre, at information videregives fra forældregruppe til institution.

 • Vi er med til at forberede forældremøder.

 • Vi er med til at arrangere den årlige arbejdsdag i Blommehaven.

 • Vi er loyale overfor de aftaler/beslutninger, der tages til møderne.

I er altid velkomne til at komme med forslag til forældrebestyrelsen i Blommehaven. Det er muligt at møde op personligt ad hoc på et forældrebestyrelsesmøde, hvis man har ønske om selv at fremlægge.