Læreplaner

 

Udarbejdelsen af pædagogiske læreplaner på daginstitutionsområdet blev indført ved lov i 2004

og er blevet reviderede i 2018.

Læreplanerne skal behandle følgende temaer:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Kultur, æstetik og fællesskab
  • Natur, udeliv og science
  • Social udvikling

De pædagogiske læreplaner skal indeholde mål og eventuelle delmål for,

hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske læringsproces

skal give børn mulighed for at tilegne sig.

Det skal endvidere fremgå, hvilke overvejelser om læringsmål,

metoder og aktiviteter, der er i forhold til børn med særlige behov.

Tværgående perspektiv

I arbejdet med alle seks læreplanstemaer skal vi forholde sig til det pædagogiske grundlag,

som det er beskrevet i Dagtilbudsloven, og fokusere på børnesyn, børnefællesskaber m.v. Se figuren.

Derfor er det indbyrdes samspil mellem læreplanstemaerne og de tværgående kompetencer

et vigtigt omdrejningspunkt i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.