Visionen for Blommehaven

 

 

Ledelsens visioner:

 • Ledelsen er et visionært, positivt arbejdende ledelsesteam,                      

der er lydhør overfor medarbejderne.

 • Ledelsen i Blommehaven er klar og tydelig

og har fokus på sikker drift.

 • Ledelsen sikrer mulighed for medarbejdernes faglige udvikling

og eksperimenterende adfærd.

 • Ledelsen sætter rammen for det gode arbejdsmiljø.

 

Vi har en medarbejderdreven innovativ kultur, som betyder:

 • Medarbejderne har gode kreative ideer,

der omsat til praksis giver merværdi til Blommehaven.

 • Medarbejderne har en faglig eksperimenterende tilgang,

hvor det er tilladt at fejle.

 • Vores personalemøder er vort kreative rum, en arena for læring,

faglig sparring og afprøvning af pædagogiske metoder og værktøjer.

 

Vores medarbejdere:

 • Er medskabere af det gode arbejdsmiljø.

 • Er fleksible, forandringsvillige og fagligt ny-orienterede.

 • Sikrer sammenhæng mellem de pædagogiske læreplaner

samt det levede liv i Blommehaven.

 • Har en anerkendende tilgang til børnene,

der bliver set, hørt og forstået.

 • Sikrer børnenes positive udvikling og identitetsdannelse

gennem medbestemmelse, inddragelse og planlagte aktiviteter.

 

Barnet i Blommehaven:

• Er medskaber af det gode børneliv.

• Bliver mødt med nærvær, tryghed og glæde.

• Bliver set, hørt og anerkendt.

• Udvikler sig og lærer gennem pædagogens opmærksomhed

   på at gribe dets initiativ og nysgerrighed.

• Har tid og mulighed for kreative udfoldelser.

• Har mulighed for og plads til både ro og vilde lege.

• Får udviklet sig indenfor de 6 læreplanstemaer

   med særlig fokus på sociale kompetencer og venskaber.

• Har tillid til at der er voksne, der hjælper, når det har brug for det.