Vi arbejder på chancelighed, fællesskaber og inkluderende læringsmiljøer

Vi skal stræbe efter chancelighed for alle. Derfor skal alle børn og unge understøttes og udfordres. Det gælder også børn og unge med særlige behov eller med særlige talenter.

Fællesskabet er konteksten for den enkeltes udvikling og læring. Børn og unge trives og lærer bedst i inkluderende fællesskaber – vi skal sikre at alle børn, der profiterer af at være på almenområdet bliver på almenområdet.

Inklusion er ikke et spørgsmål om at rumme nogen på bekostning af noget andet. Inklusion er at etablere udviklende fællesskaber for alle. Vi lykkes med inklusion, når alle børn og unge er i læring, trives og udvikler sig, og når den enkelte gavner fællesskabet og fællesskabet gavner den enkelte.

Børn og unge kan kun være medskabere af egen læring og udvikling, hvis de er i stand til at gribe og udfolde de muligheder, der tilbydes dem i skolen, i dagtilbuddet og i hjemmet. Læringsmiljøet skal derfor understøtte og udvide barnets erfaringsverden, således at børn kan og tør deltage samt tage initiativ til at skabe de muligheder for livsudfoldelse, de ønsker sig, i de fællesskaber de indgår i. Læringsmiljøerne skal give børn og unge mulighed for at forfølge, engagere og fordybe sig i det, de er optagede af.

Fællesskab, relationer og helhedstænkning er derfor nøgleelementer i Allerød Kommunes Børne- og Læringssyn og retningsgivende for den måde hvorpå, der samarbejdes om og med børnene. Vi arbejder i og med fællesskaber, der påvirker hinanden og fremmer udviklingen for alle.