I Blommehaven har vi ansat to Marte meo terapeuter. Pernille og Susanne understøtter vores pædagogik på fineste vis ved at

undervise os på personalemøder, ved at introducere nye medarbejdere til både Marte Meo og ICDP, som begge er relationsbaserede

værktøjer til at understøtte barnets, og den voksnes udvikling.

 

Marte Meo er latin og betyder ved egen kraft og refererer til, at alle mennesker rummer potentialer for

udviklingsstøttende dialog og samspil. Ved at fokusere på disse potentialer kan uhensigtsmæssige

samspilsformer ændres til mere hensigtsmæssige former for samspil. Vi rummer alle elementer af naturlige

udviklingsstøttende kommunikationspotentialer, og ved at blive opmærksom på disse kan samspillets kvalitet

blive forbedret. Marte Meo Metodens sigte er at identificere de udviklingsstøttende kommunikationspotentialer,

der er til stede i samspillet, og med disse som udgangspunkt aktivere og videreudvikle, de kommunikationspotentialer,

der ikke er til stede i samspillet.

ved egen kraft betyder, at samspilsændringerne kommer fra personen selv, og netop ved at blive opmærksom

på, hvordan vi kommunikerer med andre, kan vi være med til at ændre uhensigtsmæssige samspil og dermed ændre kvalitativt

på den følelsesmæssige relation.

Marte Meo Metoden har konkretiseret principperne for naturlig udviklingsstøttende dialog, og disse

underbygges af forskning indenfor det udviklingspsykologiske felt – eksempelvis Daniel Stern(2000)og

2004)2.

Marte Meo Metoden kan forklares ud fra 3 vinkler:

- Et menneske- og dannelsessyn hvor fokus er på samspil og relation mellem mennesker. Det er en

selvpsykologisk tilgang, hvor det enkelte menneske formes og udvikles gennem spejling fra andre

mennesker – kvaliteten af samspillene bliver således af afgørende betydning for udvikling af det

enkelte menneskes selvværd og selvopfattelse.

- En kommunikationsmetode, som indeholder de grundlæggende elementer i udviklende samspil

mellem mennesker.

- En vejlednings-, supervisions- og behandlingsmodel hvor der, gennem iagttagelse af samspil på

videooptagelser, laves analyse ud fra Marte Meo principperne.