Vi har igennem det sidste år arbejdet med Blommehavens fysiske læringsmiljø. Dette understøttet af eksperter udefra bl.a indretningsdesigner

Susanne Stahfeldt.

Konceptet handler om at skabe rum som danner rammen for gode lege og læringsmiljøer. Staffeldt lægger vægt på at rummene skal være let aflæselige

for både børn og voksne, så det er let at se hvad der kan foregå i rummet.

Således skabes der i stedet fokus på selve aktiviteten, hvilket skaber rum for en mere koncentreret leg. 
 

I blommehaven arbejder vi på at indrette og bruge de fysiske rammer, både ude og inde, så disse kan understøtte børns udvikling, læring og trivsel.

Det kan være både det fysiske, det psykiske og det æstetiske rum og dets betydning for organiseringen af et godt læringsmiljø.

Pejlemærker når vi skal indrette/ eller forandre det fysiske læringsmiljø:

  • Rummenes fleksibilitet er en ressource i arbejdet med Blommehavens mål og aktiviteter

  • Vi skal reflektere over, hvilken pædagogisk intention rummene skal understøtte

  • Der skal være mulighed for: Fysisk udfoldelse, selvstændig leg, vokseninitierede aktiviteter, men også plads til fordybelse. 

  • Mulighed for at det enkelte barn kan trække sig og holde en lille børnepause.

  • Vort uderum er et stort pædagogisk læringsmiljø, vi skal sikre aktive differentierede arbejdsstationer.